Nạp Wcoin

Ủng hộ các dự án của DAMMEMU Team bằng những cách sau:

CHUYỂN KHOẢN MOMO
TRẦN ĐÌNH ÁNH

Số tài khoản: 123.321.321

Ngân hàng quân đội MBBank chi nhánh Quy nhơn, Bình Định

Tên: TRẦN ĐÌNH ÁNH

SĐT: 0392.019.321

.

Nội dung: <Tên tài khoản> <Server>

Ví dụ: ladykillar dammess6

Tỷ giá: 100k vnđ = 1.000 wcoins

  • 500.000 nhận thêm 5%
  • 1.000.000 nhận thêm 10%
  • 2.000.000 nhận thêm 20%
  • 5.000.000 nhận thêm 30%
  • 10.000.000 nhận thêm 50%
Nội dung: <Tên tài khoản> <Server>

Ví dụ: ladykillar dammess6

Tỷ giá: 100k vnđ = 1.000 wcoins

  • 500.000 nhận thêm 5%
  • 1.000.000 nhận thêm 10%
  • 2.000.000 nhận thêm 20%
  • 5.000.000 nhận thêm 30%
  • 10.000.000 nhận thêm 50%
Liên hệ fanpage nếu cần hỗ trợ