Box Kundun

Loại Hộp Kundun Vật phẩm
Hộp Kundun +1 Chuỷ thủ, Kiếm nhật, Hoả đao, Kiếm rồng lửa, Thái dương kiếm, Rìu thợ săn, Cung hoa, Cung hổ, Nỏ ánh sáng, Nỏ thiên thanh, Gậy tiên, Gậy đầu lâu, Quyền trượng chiến, Gậy phép thuật, Khiên sắt, Khiên xương, Khiên chông, đồ Trâu xanh, đồ Thiết phiến, đồ Vải thô, đồ Nhân sư, đồ Trinh nữ, đồ Ngọc bích, đồ Thuật sĩ, Vé quảng trường quỷ, Vé Huyết lâu, Vé Kalima.
Hộp Kundun +2 Kiếm điện, Kiếm huỷ diệt, Kiếm băng, Thiên Ma kiếm, Ảo ảnh đao, Chuỳ băng, Lưỡi hái tử thần, Chuỳ gai, Vuốt Địa long, Chuỳ thánh nữ, Cung thiên mệnh, Nỏ kim ngân, Gậy phục sinh, Gậy huỷ diệt, Quyền trường thép, Quyền trượng bóng tối, Gậy triệu hồi, Sách hoả kỳ lân, Sách quỷ kiếm, đồ Hắc long, đồ Triệu hồn, đồ Giai nhân, đồ Hoả thần, đồ Hắc vương, đồ Ma pháp, đồ Ma thuật, đồ Địa Long
Hộp Kundun +3 Kiếm huỷ diệt, Lôi phong đao, Đao sinh mệnh, Cung thiên mệnh, Cung thiên thần, Nỏ thánh nữ, Gậy thiên sứ, Quyền trượng đại vương, Gậy ánh bạc, Sách ma công, Sách quỷ kiếm Gậy triệu hồn, Quyền trượng tối cao, Vuốt địa long, nhấn, dây chuyền, Ngọc, đồ Ma thuật, đồ Địa long, đồ Ma pháp, đồ Hắc vương, đồ Triệu hồn, đồ Phượng hoàng
Hộp Kundun +4 Các loại ngọc, Kiếm điện, Thiết kiếm, Kiếm huỷ diệt, Đao sinh mệnh, Kiếm băng, Vuốt bạch hổ, Quyền trượng bóng tối, Lưỡi hái tử thần, Nỏ thánh, Gậy ma thuật, Gậy phục sinh, Gậy ánh bạc, Sách quỷ kiếm, Khiên ma thuật, Khiên gia huy, Khiên chông, Khiên kim long, đồ Hoả long, đồ Hắc điểu, đồ ánh trăng, đồ Nhân sư,m đồ thần nữ, đồ kim ngân, đồ Hắc vương, đồ Ma pháp, đồ Hoàng kim, đồ Bạch hổ, đồ Hoả thần, đồ Lôi phong,
Hộp Kundun +5 Các loại ngọc, Thiên ma kiếm, Lôi phong đao, Cuồng phong đao, Hoả tinh kiếm, Ỷ thiên đao, Vuốt bạch hổ, vuốt quyền lực, Đại long đao, Quyền trượng kim cương, Quyền trượng đại vương, Nỏ thánh, Cùng thiên mệnh, Gậy huỷ diệt, Gậy triệu hồn, Gậy ánh bạc, Sách quỷ kiếm, Khiên Ngưu Vương, Khiên Hoả long, Khiên triệu hồn, đồ Hắc long, đồ Triệu hồn, đồ Giai nhân, đồ Hắc vương, đồ Quyền lực, đồ Phương Hoàng.