Camera 3D

      • Bật Camera 3D bằng cách nhấn Phím F10.
      • Giữ chuột giữa (cuộn) để điều chỉnh góc và phóng to, thu nhỏ
      • Nhấn Phím F11 để đưa về mặc định