Chế tạo Sói Tinh

 

Sói Tinh

– Là một loại thú cưỡi trong MU Online. Sử dụng ngay trong thùng đồ cá nhân

– Có 3 loại Sói tinh:

  • Sói đỏ: Là sói tinh cơ bản, chưa có hiệu ứng, chỉ tăng tốc độ di chuyển.
  • Sói Đen (Sói tấn công): Tăng 10% sát thương cuối cùng. Sát thương cuối cùng là lượng sát thương gây nên cho nhân vật (lượng máu hiển thị khi đánh). Ví dụ trước khi mang sói, bạn đánh quái được 10,000 máu, thì khi mang Sói tấn công, sẽ đánh được 11,000 máu. Không phụ thuộc vào phòng thủ, hấp thủ của mục tiêu, chỉ dựa trên số sát thương cuối để cộng thêm.
  • Sói Xanh (Sói phòng thủ): Tăng 10% hấp thụ sát thương.

 

1. Tạo mảnh sừng

– Mảnh sừng được kết hợp 3 nguyên liệu là:

   • Mảnh vỡ áo giáp (Splinter Armor): 20 mảnh
   • Bảo Hộ Nữ Thần (Bless of Guardian): 20 mảnh
   • Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos): 1 viên

– Sau khi có đủ nguyên liệu, mang tới máy Chaos tại Noria, chọn kết hợp bình thường để chế tạo Mảnh Sừng (Fragment horn)

– Mãnh vỡ áo giáp và Bảo Hộ Nữ Thần,Nanh Thú theo mặc định được săn tại khu vực CryWolf, tất cả các loại quái có tỷ lệ rơi là như nhau, không phân biệt item theo quái.

Tại máy chủ DAMMEMU có thể săn các loại Thỏ ngọc, Túi ước nguyện để lấy nguyên liệu này

 

2. Tạo Sừng Gãy

– Sừng gãy được kết hợp từ 3 nguyên liệu là:

   • Mảnh Sừng (Fragment horn): 5 mảnh
   • Nanh thú (Claw of Beast): 10 mảnh
   • Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Life): 1 viên

– Sau khi có đủ nguyên liệu, mang tới máy Chaos tại Noria, chọn kết hợp bình thường để chế tạo Sừng Gãy (Broken Horn)

– Mãnh vỡ áo giáp và Bảo Hộ Nữ Thần, Nanh Thú theo mặc định được săn tại khu vực CryWolf, tất cả các loại quái có tỷ lệ rơi là như nhau, không phân biệt item theo quái.

3. Tạo Sói Tinh

– Sói tinh được kết hợp từ 3 nguyên liệu là:

   • Sừng Gãy (Broken Horn): 1 mảnh
   • Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life): 3 viên
   • Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Life): 1 viên

– Sau khi có đủ nguyên liệu, mang tới máy Chaos tại Noria, chọn kết hợp bình thường để chế tạo Sói Tinh (Horn of Fenrir)

3.1. Tạo Sói tinh + Tấn công (Sói Đen)

– Nguyên liệu tạo Sói Tinh Tấn Công

 • Sói Tinh 
 • Vũ khí hoàn hảo + 4 +4 opt life trở lên: Cấp càng cao càng tốt, các loại vũ khí 2 tay MG trở lên cho tỷ lệ thành công cao
 • Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life): 5 viên
 • Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Life): 1 viên
 • Tỷ lệ thành công tối đa: 79%

 

 

 

 

 

3.2. Tạo Sói tinh + Phòng thủ (Sói xanh)

– Nguyên liệu tạo Sói Tinh Phòng thủ

 • Sói Tinh 
 • Trang bị hoàn hảo + 4 +4 opt life trở lên: Cấp càng cao càng tốt, các loại áo quần cấp 4 trở lên cho tỷ lệ thành công cao
 • Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life): 5 viên
 • Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Life): 1 viên
 • Tỷ lệ thành công tối đa: 79%