Gõ tiếng Việt có dấu

1. Sử dụng bộ gõ Unikey

   1. Mở Unikey bằng quyền Admin: Nhấn chuột phải vào biểu tượng Unikey chọn Run as administrator
   2. Mở bảng điều khiển của Unikey và chọn “Luôn sử dụng clipboard cho unicode
   3. Vào game và gõ tiếng Việt có dấu được rồi.
Mở bằng quyền Admin

 

 

 

Chọn vào “Luôn sử dụng clipboard”

 

 

2. Đối với bộ gõ EVKey

  1. Mở Unikey bằng quyền Admin: Nhấn chuột phải vào biểu tượng EVKey chọn Run as administrator
  2. Mở bảng điều khiển của EVKey và chọn “Sử dụng clipboard để gửi phím
  3. Vào game và gõ tiếng Việt có dấu được rồi.