Hệ thống Reset

 

  • Lệnh reset: /reset
  • Auto reset: Không