Hệ thống Socket

Hệ thống Socket trong Season 6 bao gồm 3 yếu tố cơ bản Là Hạt Nguyên Tố, Khuôn và Vật phẩm Socket.

  • Hạt nguyên tố: Có ý nghĩ quyết định đến tính năng của nguyên tố khảm vào item. Tính năng phòng thủ, tấn công, tăng hp…
  • Khuôn: Có ý nghĩa quyết định đến độ mạnh yếu của Hạt nguyên tố khi khảm vào item. Ví dụ cùng 1 loại nguyên tố nhưng sử dụng Khuôn có cấp độ khác nhau thì độ mạnh yếu sẽ khác nhau.
  • Vật phẩm socket: Là vật phẩm có khe (socket) để khảm các xiên hạt.

 1. Tinh chế nguyên tố

Tinh chế Nguyên tố nhằm tạo ra các Hạt nguyên tố để khảm vào Khuôn.

   • Bước 1. Tìm gặp NPC Nhà Nghiên Cứu tại Elbeland (47, 243).
   • Bước 2. Chọn dòng “Tinh chế nguyên tố”
   • Bước 3. Đặt các vật phẩm theo yêu cầu. Gồm có:
Tên nguyên liệu Số lượng Lưu ý
Đồ Hoàn hảo (exc) 1 +4 trở lên
Đồ thần 1 +4 trở lên
Đá Tạo Hoá 1
Ngọc Hỗn Nguyên 1
Ngọc Sáng Tạo 1
Zen 1.000.000
Thành công: Nhận được Hạt nguyên tố (Ngẫu nhiên: lửa, băng, sét, nước, gió, đất)
Thất bại:Vật phẩm bị giảm cấp, ngọc và zen bị mất.

 

2. Ép khuôn

Ép các loại Hạt nguyên tố vào Khuôn để tạo thành Xiên Hạt

Khuôn có thể nhặt từ Các loại Box Kundun, Boss hoặc sự kiện đặc biệt trong game.

   • Bước 1. Tìm gặp NPC Nhà Nghiên Cứu tại Elbeland (47, 243).
   • Bước 2. Chọn dòng “Ép khuôn”
   • Bước 3. Đặt các vật phẩm theo yêu cầu. Gồm có:

 

 

 

 

 

 

 

Tên nguyên liệu Số lượng Lưu ý
Hạt nguyên tố 1 tạo ở mục 1
Khuôn Nguyên Mẫu 1 Nhặt từ Box, Boss…
Ngọc Hỗn Nguyên 1
Ngọc Sáng Tạo 1
Zen 1.000.000
Thành công: Nhận được Xiên Hạt với nguyên tố tương ứng
Thất bại: Toàn bộ nguyên liệu bị mất

3. Khảm Xiên hạt vào vật phẩm Socket

Sau khi có Xiên hạt và vật phẩm socket. Có thể tiến hành Khảm Xiên hạt vào vật phẩm để phát huy tính năng.

 

Bước 1. Tìm gặp NPC “Người khảm ngọc” tại Elbeland (50 ,242)

Bước 2. Chọn dòng “Khảm ngọc”

Bước 3. Đặt các vật phẩm theo yêu cầu. Gồm có

 

 

 

Tên nguyên liệu Số lượng Lưu ý
Xiên hạt 1 tạo ở mục 2
Vật phẩm có khe Socket 1 Nhặt từ quái, boss Lacleon
Ngọc Hỗn Nguyên 1
Ngọc Sáng Tạo 1
Zen 1.000.000
Thành công: Nhận được vật phẩm có khảm Xiên hạt tương ứng

4. Huỷ Xiên hạt

Khi muốn huỷ dòng Xiên hạt trong vật phẩm Socket.

Bước 1. Tìm gặp NPC “Người khảm ngọc”

Bước 2. Chọn dòng “Huỷ ngọc”

Bước 3. Đặt các nguyên liệu cần thiết

Bước 4. Chọn Xiên hạt muốn huỷ

Bước 5. Xác nhận

 

Kết quả: Xiên hạt sẽ bị huỷ (biến mất) khỏi khe socket.