Lệnh trong game

 

LỆNH TRONG GAME

  • /reset – Reset nhân vật
  • /offtrain – Tự đánh không cần treo máy
  • /str – cộng điểm sức mạnh
  • /agi – cộng điểm nhanh nhẹn
  • /vit – cộng điểm thể lực
  • /ene – cộng điểm nội lực
  • /cmd – cộng điểm mệnh lệnh (Dark Lord)
  • /taydiem – tẩy toàn bộ điểm, phí 1 tỷ zen
  • /taymaster – tẩy điểm master, phí 100 wcoins
  • /re auto – tự động chấp nhận PT
  • /banhangoffline – bán hàng không cần treo máy (sub 1)
  • /requests off – không nhận yêu cầu từ người khác
  • /pkclear – rửa tội (mỗi mạng 1 triệu zen)
  • /kick <tên nhân vật> <mật khẩu> – kick nhân vật
  • Giữ phím Ctrl + nhấn chuột phải lên item – rao bán đồ

 

PHÍM TẮT

  • Phím End – Kẹp chuột phải
  • Phím F10, F11 – Bật/tắt camera 3D
  • Phím F8 – Bảng xếp hạng
  • Phím F2 – Ẩn, hiện cửa sổ chat
  • Phím H – Thông tin sự kiện
  • Phím J – Ngân hàng ngọc