Mở rộng thùng đồ

1. Nhiệm vụ mở rộng hòm đồ chung

1. Tìm kiếm NPC “Wandering Merchant Zyro”

Từ Level 50 bạn có thể nhận được nhiệm vụ Wandering Zyro, bạn phải đến gặp NPC nằm ở Lorencia (131,138), Noria (170, 88), Devias (199, 47), Atlans (16 ,24),  hoặc Elbeland  (55,199)

1. Yêu cầu Nhiệm vụ số 1.

2. Nhiệm vụ là tìm Vật phẩm sau:

Món đồ Bản đồ Quái vật

Ancient Statue

Losttower 7 Death Knight

Phần thưởng: “Vault Expansion Certificate

Phần thưởng khi giao vật phẩm sẽ là “Chứng nhận Mở rộng hòm đồ” sẽ thêm rương đồ chung.

LƯU Ý: Bạn phải thoát và vào lại máy chủ để tính năng được kích hoạt.

2. Nhiệm vụ mở rộng rương đồ cá nhân

Sau khi đáp ứng yêu cầu ở cấp độ 150 , bạn có cơ hội mở rộng kho đồ, hoàn thành các bước sau:

1. Tìm NPC “Wandering Merchant Zyro”,
2. Yêu cầu nhiệm vụ “Magic Cloth”
3. Nhiệm vụ bao gồm tìm kiếm Vật phẩm sau:

Món đồ Bản đồ Quái vật

Magic Cloth

Atlans 2 và 3 Silver Valkyre

Phần thưởng: “Ba lô ma thuật”

Phần thưởng khi giao vật phẩm sẽ là “Magic Cloth” bổ sung hòm đồ cá nhân của bạn với kích thước 8×4.

LƯU Ý: Bạn phải thoát và vào lại máy chủ để tính năng được kích hoạt

3. Nhiệm vụ mở rộng rương đồ cá nhân – số 2

Trong cuộc phiêu lưu dài ngày của bạn, giết các con trùm và lên cấp, bạn đã được mở rộng thân cây, và bạn có một kho chứa sẵn, bây giờ sau khi đạt đến Cấp 300 , bạn có cơ hội mở rộng thêm một lần nữa. thực hiện các bước sau:

1. Tìm NPC “Wandering Merchant Zyro”
2. Yêu cầu nhiệm vụ “Spatial Cloth”
3. Nhiệm vụ bao gồm tìm kiếm Vật phẩm sau:

Món đồ Bản đồ Quái vật

Spatial Cloth

Icarus Alquamost

Phần thưởng: “Ba lô ma thuật”

Phần thưởng khi giao vật phẩm sẽ là “Ba lô ma thuật” bổ sung hòm đồ cá nhân của bạn với kích thước 8×4.

LƯU Ý: Bạn phải thoát và vào lại máy chủ để tính năng được kích hoạt.