Nhiệm vụ 1, 2, 3

 

1. Nhiệm vụ 1

Chỉ áp dụng cho: DK, ELF, DW, SUM

Chủng tộc DK ELF DW SUM
Điều kiện Level 150 Level 150 Level 150 Level 150
Phần thưởng Chuyển cấp Chuyển cấp Chuyển cấp

Cách làm nhiệm vụ MU – 1: Khi nhân vật đạt level 150.

Giai đoạn 1: Tìm “Scroll of Emperor” – “Cuốn sách Đế Vương”

  • Nhận nhiệm vụ tại NPC: Sebina ở Devias (183.31)
  • Chi phí: 1.000.000 Zen
  • Đánh quái ở: Atlans, Lost Tower, Dungeon. Nên đánh ở Lost Tower 1 vì quái yếu, dễ rơi nhiệm vụ

Sau khi tìm được Cuốn sách Đế Vương, quay về  Sebina trả nhiệm vụ. Được thưởng 10 điểm cộng bảng C.

Giai đoạn 2: Tìm món đồ đặc biệt cho từng chủng tộc

  • Nhận nhiệm vụ tại NPC: Sebina ở Devias (183.31)
  • Chi phí: 2.000.000 Zen
  • Đánh quái ở: Atlans, Lost Tower, Dungeon. Nên đánh ở lost 5 hoặc lost 7.
Chủng tộc DK ELF DW SUM
Vật phẩm  nhiệm vụ 1 mu online 

Broken Sword

Thanh gươm gãy

 

cách làm nhiệm vụ MU 

Tear of Elf

Nước mắt Tiên Nữ

nhiệm vụ 1 MU 

Soul of Wizard

Linh hồn Phù Thuỷ

nhiệm vụ 1 MU 

Churchill’s Eyes

Con mắt Churchill

 

Sau khi tìm được vật phẩm nhiệm vụ, quay về  Sebina trả nhiệm vụ. Được thưởng 10 điểm cộng bảng C. Mang được cánh và các món đồ cấp 2.

2. Nhiệm vụ 2

Chỉ áp dụng cho: DK, DW: Sau khi làm nhiệm vụ 220, mỗi level được 6 điểm cộng bảng C.

Chủng tộc DK DW ELF
Điều kiện Level 220 

Đã làm nhiệm vụ 150

Level 220 

Đã làm nhiệm vụ 150

Level 220 

Đã làm nhiệm vụ 150

Phần thưởng Học skill combo Học skill Nova Học skill Mũi tên vô tận

Cách làm nhiệm vụ MU – 2: Khi nhân vật đạt level 220.

Giai đoạn 1: Tìm “Ring of Honnor” – “Chiếc Nhẫn Vinh Quang”

chiếc nhẫn vinh quang MU Online

 • Nhận nhiệm vụ tại: NPC Marlon. Marlon xuất hiện random tại các maps: Lorencia (136.88) cổng 9h; Devias (197.48) ngay dưới cột cờ giữa làng; Noria (169.88) cổng 9h; Atlans (16.35).
 • Chi phí: 2.000.000 Zen
 • Đánh quái ở Tarkan.

 

Giai đoạn 2: Tìm “Dark Stone” – “Viên ngọc cổ”

Viên ngọc cổ MU Online

 • Nhận nhiệm vụ tại: NPC Marlon. Marlon xuất hiện random tại các maps: Lorencia (136.88) cổng 9h; Devias (197.48) ngay dưới cột cờ giữa làng; Noria (169.88) cổng 9h; Atlans (16.35).
 • Chi phí: 3.000.000 Zen
 • Đánh quái ở Tarkan.

 

3. Nhiệm vụ 3

Áp dụng cho tất cả các chủng tộc.

Chủng tộc DK DW ELF MG DL SUM RF
Điều kiện + Đã hoàn thành nhiệm vụ 150 và 220 

+ Level 380 và 400

+ Đã hoàn thành nhiệm vụ 150 và 220 

+ Level 380 và 400

Level 380 và 400 Level 380 và 400 Level 380 và 400 Level 380 và 400 Level 380 và 400
Thăng cấp

Cách làm nhiệm vụ MU – 3: Được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (Level 380) và Giai đoạn 2 và 3 (Level 400).

Giai đoạn 1: Chứng nhận sức mạnh

 

 • Nhận nhiệm vụ tại: NPC Priest Devin Ở Lorencia, CryWolf hoặc Devias (tuỳ phiên bản).
 • Chi phí: 5.000.000 Zen
 • Lấy được vật phẩm nhiệm vụ:
 • Feather of Phoenix – Lông vũ Phượng Hoàng: Phượng Hoàng ở Icarus
 • Flame of Death Beam Knight – Trái Tim Dơi Lửa: Dơi Lửa ởTarkan
 • Horn of Hell Maine: Sừng Quỷ Vương: Quỷ Vương ở Aida 2

 

Giai đoạn 2: Xâm nhập doanh trại Ballgas

 

 • Nhận nhiệm vụ tại: NPC Priest Devin Ở Lorencia, CryWolf hoặc Devias (tuỳ phiên bản).
 • Chi phí: 7.000.000 Zen
 • Yêu cầu: Tiêu diệt Balram (Trainee), Death Spirit, Soram 20 con mỗi loại, bản cũ 10 con mỗi loại ở Barrack.
 • Nhớ là con có chữ Trainee (Thực tập sinh) ở trên đầu ở Barrack chứ không phải con Hero ở Crywolf nhé.

 

 

Giai đoạn 3: Xâm nhập bóng tối

 • Nhận nhiệm vụ tại: NPC Priest Devin Ở Lorencia, CryWolf hoặc Devias (tuỳ phiên bản).
 • Chi phí: 10.000.000 Zen
 • Yêu cầu: Xâm nhập vào Nơi ẩn náu của Ballgas và tiêu diệt Dark Elf. Đi hết Map Barrack để vào được Nơi ẩn náu của Ballgas.
 • Có thể tạo PT để làm nhiệm vụ.

 

Phần thưởng: 20 điểm cộng bảng C.

Nhấn phím ‘A’ để mở bảng Master mới.