Trung gian giao dịch

 

  1. Đội ngũ GM hỗ trợ Trung gian giao dịch hoàn toàn miễn phí
  2. Các bên mua/bán cần phải thực hiện đúng thứ tực các bước khi yêu cầu trung gian
  3. GM không bao giờ hỏi mật khẩu của người chơi.
  4. GM không bao giờ vào game để “giữ hộ” đồ cho các bên mua bán.

Thứ tự thực hiện các bước Trung gian:

  1. Hai bên mua/bán liên hệ bộ phận hỗ trợ (Fanpage hoặc Zalo). Ghi rõ thông tin: Mua bán gì, với ai, giá trị giao dịch là bao nhiêu.
  2. Sau khi tiếp nhận yêu cầu đầy đủ, GM sẽ đưa ra một trong 2 phương án sau
    • Phương án 1:  Bên bán giao hàng, sau đó nhận tiền trực tiếp từ bên mua. Thời gian thực hiện giao dịch không quá 10 phút tính từ lúc có thông báo từ GM.
    • Phương án 2: Bên mua chuyển tiền vào tài khoản của GM với nội dung: TRUNG GIAN DAMMEMU. Sau đó báo với GM và nhận hàng từ người bán. Khi xác định hàng hoá đúng theo yêu cầu, GM sẽ chuyển tiền cho bên bán.