Tự đánh Offline

Tự đánh offline là chức năng giúp nhân vật tự động đánh lên cấp mà không cần phải treo máy.

Khi bật chế độ đánh offline, nhân vật sẽ hoạt động giống như đang sử dụng auto-ingame. Mọi kỹ năng, buff đều được lấy thông tin từ cài đặt Auto.

  • Thời gian tối đa: 6 tiếng
  • Không cho phép nhặt đồ
  • Khi chết (bị PK) nhân vật sẽ thoát ra

Các bước tiến hành:

  1. Cài đặt và khởi động auto để nhân vật tự đánh
  2. Gõ lệnh /offtrain
  3. Lúc này cửa sổ game sẽ ngắt kết nối để nhân vật tự động đánh.