Đồng hồ: Giờ máy chủ:

LORENCIA

LORENCIA

LORENCIA
Giới thiệu dự án Đam Mê Season 6
 Từ lâu, DAMMEMU đã lên kế hoạch về dự án bao gồm các server MU season cao
MU Season 6 và MU mobile nền tảng di động.

👉Bảo trì ngày 11/3/2023

⏰Thời gian: 14h00 - 15h00

Chúc anh chị em nhiều sức khoẻ, hạnh phúc!

⚔️ Đấu trường PvP tháng 03

✋Bảo trì ngày 18/02/2023

⏰Thời gian: 13h00 - 15h00

✋Bảo trì ngày 10/02/2023

⏰Thời gian: 14h00 - 15h00

Vào thời điểm hiện tại chỉ có một máy chủ.
Đang tải...