Giờ của bạn: Giờ máy chủ:

Ép cánh cấp 1

- Khi nhân vật đạt cấp độ 180 có thể trang bị cánh cấp 1.
- Các loại cánh cấp 1:

Cánh Quỷ

Satan Wings Dark Knight

Cánh Thiên Đàng

Heaven Wings Dark Wizard

Cánh Tiên Nữ

Fairy Wings Fairy Elf

Cánh Vũ Linh

Mistery Wings Summoner

 

Cách tạo cánh cấp 1

Bước 1: tạo vũ khí Chao

 

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Tạo vũ khí Chaos".

- Nguyên liệu:

 

  • + Một hoặc nhiều item bất kỳ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

 

Tỉ lệ thành công: tối đa 100%.

Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 3 loại vũ khí Chao ( DK DW ELF ).

Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.
 

Bước 2: tạo cánh cấp 1

 

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

 

  • + Vũ khí chaos có cấp độ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
  • + Một hoặc nhiều item bất kỳ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

 

Tỉ lệ thành công: tối đa 100%.

Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 4 loại cánh cấp 1 ( DK DW ELF SM ).

Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.
 


Nguyên liệu ép cánh cấp 1

Vào thời điểm hiện tại chỉ có một máy chủ.
Đang tải...