Giờ của bạn: Giờ máy chủ:

Các loại tiền tệ trong game

Các loại tiền tệ trong game
Zen
  • Là tiền cơ bản, rơi ra khi đánh quái.
  • Công dụng chính là dùng để Reset nhân vật, rửa tội, tẩy điểm, mua máu và item từ các shop  NPC...

Wcoin

(Wc)

  • Là tiền tệ cao cấp trong game. Có được khi Nạp Ủng Hộ Server hoặc săn Boss.
  • Dùng để mua các loại bùa từ Xshop (phím X) và là tiền tệ mặc định khi treo cửa hàng cá nhân

Goblin Point

(GP)

  • Là tiền tệ (điểm) có được khi săn Boss, tham gia event...
  • Có thể mua một số item trong Xshop.
Credit
  • Là tiền tệ Web. Bạn có thể đổi từ Wcoin sang Credit
  • Dùng cho các dịch vụ trên Web như đổi tên nhân vật, đổi chủng tộc...
Lượt Quay May Mắn
  • Là số lượt quay tại Vòng Quay May Mắn. 
  • Bạn có thể có được Lượt quay này qua các Event hoặc Nạp ủng hộ để nhận được lượt quay.

 

Vào thời điểm hiện tại chỉ có một máy chủ.
Đang tải...