Giờ của bạn: Giờ máy chủ:

Hướng dẫn ép Sói Tinh

Một số hình ảnh về Sói Tinh :
 

* Sói Tinh thường


* Sói tinh tấn công


* Sói tinh phòng thủ

 

CHẾ TẠO SÓI TINH

 

1 - Nguyên liệu yêu cầu :

* Mảnh vỡ áo giáp 100 cái
* Bảo hộ nữ thần 100 cái
* Nanh sói 10 cái 

Ghi chú : Tất cả nguyên liệu ép sói tinh đều rơi trong Pháo Đài Sói.

2 - Cách ép :
Đến gặp Chaos Globin ở Noria (180,102), chọn Kết hợp thông thường

* Bước 1 : tỷ lệ thành công 70%
 

20 mảnh vỡ áo giáp + 20 Bảo hộ nữ thần ==> 1 Mảnh sừng
20 + 20 =


* Bước 2 : tỷ lệ thành công 50%
 

10 Nanh sói + 5 Mảnh Sừng ==> Sừng gãy
10 +5 =


* Bước 3 : tỷ lệ thành công 30%

1 Sừng gãy + 3 Ngọc Sinh Mệnh + 1 Ngọc Hỗn Nguyên + 10 triệu zen ==> Linh Hồn Sói Tinh


Nếu vượt qua được tỷ lệ 30% đó là bạn đã có 1 Sói Tinh để cưỡi (Sói Tinh Thường) hoặc bạn có thể sử dụng Linh hồn Sói tinh kết hợp với các nguyên liệu khác để nâng cấp tính năng cho Sói Tinh như sau:

* Sói tinh tấn công

Gặp Goblin ở Noria, chọn Kết hợp thông thường :
Linh hồn Sói tinh + 5 viên ngọc Sinh mệnh + Các loại vũ khí tấn công cấp độ trên +4 và tính năng trên 4 (opt 4) + 10 triệu Zen ==> Sói Tinh Tấn Công

* Sói tinh phòng thủ

Gặp Goblin ở Noria, chọn Liên kết bình thường
Linh hồn Sói tinh + 5 viên ngọc Sinh mệnh + Các loại trang bị chống đỡ cấp độ trên +4 và tính năng trên 4 (opt 4) + 10 triệu Zen ==> Sói Tinh Phòng Thủ

Chú ý :
* Nếu nâng cấp thất bại thì Sói tinh sẽ biến mất nhưng nếu thành công thì tạo thêm được option.
* Nguyên liệu để nâng cấp chỉ có thể là món đồ có cấp độ trên 4, tính năng (option) trên 4 và có thể sử dụng các loại vũ khí và dụng cụ chống đỡ làm nguyên liệu.
* Các món đồ có thể bỏ vào thêm để tăng tỷ lệ thành công nhưng không thể bỏ vào cùng lúc vũ khí tấn công và trang bị chống đỡ được.

Sửa chữa và phục hồi :
* Có thể sửa chữa sừng của Fenrir nhưng không thể phục hồi
* Sói Tinh mang tính bền tối đa (255), nếu bị tấn công thì tính bền giảm.
* Sử dụng ngọc Ước nguyện (Bless) để sửa chữa. Click chuột trái vào ngọc Bless, sau khi đặt trên Linh hồn Sói tinh thì có thể chọn sửa chữa hay không sửa chữa. Nếu việc sửa chữa thất bại thì ngọc Bless biến mất nhưng mà sừng của Fenrir không bị biến mất.

Vào thời điểm hiện tại chỉ có một máy chủ.
Đang tải...