Giờ của bạn: Giờ máy chủ:

Relife nhân vật

Khi nhân vật đạt max Reset (1000 lần). Bạn có thể  Relife để nhận thưởng bao gồm:

1. Sói Hoàng Kim

2. Relife sẽ nhận được buff hiệu ứng Toả sáng nhân vật. Mỗi lần Relife sẽ được thêm +5%HP, +5% sát thương, +5% phòng thủ, +5% mana.

Vào thời điểm hiện tại chỉ có một máy chủ.
Đang tải...