Danh mục: 8. QUY ĐỊNH

Điều khoản cộng đồng

  Đam Mê Season 6 là máy chủ game MU Online dành riêng cho những người có đam mê với MU Season 6. Người chơi khi tham gia cần phải tuân thủ các quy định sau: 1. Không bàn luận chính trị, những vấn đề về đảng phái, nhà nước… 2. Không đặt tên nhân […]