Danh mục: 2. NÂNG CAO

Chế tạo Sói Tinh

  Sói Tinh – Là một loại thú cưỡi trong MU Online. Sử dụng ngay trong thùng đồ cá nhân – Có 3 loại Sói tinh: Sói đỏ: Là sói tinh cơ bản, chưa có hiệu ứng, chỉ tăng tốc độ di chuyển. Sói Đen (Sói tấn công): Tăng 10% sát thương cuối cùng. Sát […]

Hệ thống Socket

Hệ thống Socket trong Season 6 bao gồm 3 yếu tố cơ bản Là Hạt Nguyên Tố, Khuôn và Vật phẩm Socket. Hạt nguyên tố: Có ý nghĩ quyết định đến tính năng của nguyên tố khảm vào item. Tính năng phòng thủ, tấn công, tăng hp… Khuôn: Có ý nghĩa quyết định đến độ […]