Danh mục: 6. THÔNG TIN DROP

Box Kundun

Loại Hộp Kundun Vật phẩm Hộp Kundun +1 Chuỷ thủ, Kiếm nhật, Hoả đao, Kiếm rồng lửa, Thái dương kiếm, Rìu thợ săn, Cung hoa, Cung hổ, Nỏ ánh sáng, Nỏ thiên thanh, Gậy tiên, Gậy đầu lâu, Quyền trượng chiến, Gậy phép thuật, Khiên sắt, Khiên xương, Khiên chông, đồ Trâu xanh, đồ Thiết […]