Danh mục: 7. TRUNG GIAN GIAO DỊCH

Trung gian giao dịch

  Đội ngũ GM hỗ trợ Trung gian giao dịch hoàn toàn miễn phí Các bên mua/bán cần phải thực hiện đúng thứ tực các bước khi yêu cầu trung gian GM không bao giờ hỏi mật khẩu của người chơi. GM không bao giờ vào game để “giữ hộ” đồ cho các bên mua […]