Danh mục: 5. NHIỆM VỤ

Mở rộng thùng đồ

1. Nhiệm vụ mở rộng hòm đồ chung 1. Tìm kiếm NPC “Wandering Merchant Zyro” Từ Level 50 bạn có thể nhận được nhiệm vụ Wandering Zyro, bạn phải đến gặp NPC nằm ở Lorencia (131,138), Noria (170, 88), Devias (199, 47), Atlans (16 ,24),  hoặc Elbeland  (55,199) 1. Yêu cầu Nhiệm vụ số 1. 2. Nhiệm vụ là tìm Vật phẩm sau: Món đồ […]

Nhiệm vụ 1, 2, 3

  1. Nhiệm vụ 1 Chỉ áp dụng cho: DK, ELF, DW, SUM Chủng tộc DK ELF DW SUM Điều kiện Level 150 Level 150 Level 150 Level 150 Phần thưởng Chuyển cấp Chuyển cấp Chuyển cấp Cách làm nhiệm vụ MU – 1: Khi nhân vật đạt level 150. Giai đoạn 1: Tìm “Scroll […]